Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapijaIndividualna terapija je interakcija klient –terapevt. Ob srečanjih, ki se odvijajo enkrat tedensko raziskujeva pomen , vzroke in razumevanje klientove simptomatike. Prva srečanja so ponavadi namenjena spoznavanju klienta – s strani terapevta in prav tako v nasprotni smeri, torej klinet spoznava terapevta. To je zelo pomembno, saj vemo, da le v odnosu, kjer se počutimo spoštovani, razumljeni in sprejeti v celoti, se lahko spontano odpremo in gradimo zaupen odnos. V individualni terapiji lahko neposredno začutimo terapevtovo odzivnost, empatičnost, prisotnost in podpornost klientovih tem, s katerimi prihaja v terapijo.

Naša naloga oz. vloga terapevta je, da klienta pomaga preko spoštljivih vprašanj in skozi različne tehnike, kot so fantazijske vaje, telesne energetske vaje, preko lutk, risanja ter pisanja, priti v stik s svojimi nezavednimi vsebinami, ki so v veliki meri ključne pri odpravi težav, s katerimi se srečuje tukaj in sedaj. Seveda izberemo način, ki je klientu blizu in katerega poskuša vzeti in doživeti na spontan način. Pazimo, da klientu ne vsiljujemo nekaj, česar nima terapevtskega ozadja in kar mu ni v pomoč na poti k uvidu. S tem klient prihaja v stik s seboj, prejema različna orodja in moč, ki jo začuti v sebi in ki mu olajša reševanje izzivov na svoji življenjski poti. Zavedanje , da je vsak človek unikaten in da je delo s klientom poglobljen odnos, ki omogoča preko terapevtovega zrcaljenja klientu vpogled v svoje življenje, je potrebno vzeti zelo resno in dogovorno. Terapija je prostor in proces, kjer klientu omogočimo opazovanje samega sebe, raziskovanje svojega uma, duha, telesa in srca.
Terapevt je v veliki meri klientov zelo pomemben objekt in medij v terapevtskem procesu, ker klient prihaja v terapijo z intimnimi in ranljivimi vsebinami in zato mora biti etična in moralna drža terapevta temeljna vrednota.

 

Ljubljana

Cesta v mestni log 55, Murgle center
 
 

Telefon

 

Delovni čas

Pon - pet: 09:00am - 18:00pm
 

Imate vprašanje?